Ornitolog Warszawa , opinie ornitologiczne


Podstawową metodą ochrony ptaków w budynkach podczas remontów powinno być pozostawienie miejsc gniazdowania w możliwie niezmienionej formie.
Pozostawienie otworów , bądź niekratowanie otworów wentylacyjnych w stropodachach.
Ptaki przyzwyczajają się do swoich miejsc lęgowych. Kiedy się je zniszczy i tak próbują się do nich dostać.
Jeśli to możliwe należy negocjować z inwestorem pozostawienie tych miejsc nienaruszonych .
W przypadku kiedy okazuje się to niemożliwe trzeba zastosować odpowiednią kompensacje przyrodniczą.
Ilość powieszonych budek powinna być zawsze większa od utraconych siedlisk.
Nie wszystkie ptaki z nich skorzystają. Aby zajętość skrzynek była jak największa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo dobierze ich rozmiar do ptaków które mają je zasiedlać.
Należy również pamiętać, że budki muszą być wykonane według odpowiednich standardów.
W miastach na świecie żyje ponad połowa ludności. Stanowią one w skali ewolucyjnej dość nowy ekosystem dla ptaków.
Z czasem ich powstawania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich wykorzystania.
Budynki stworzyły dla ptaków dogodne miejsca do zakładania gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury.
Miejsca do ogrzania się zimą i źródło sztucznego pokarmu.
Mimo coraz większej świadomości społecznej i nagłaśniania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ten temat jest ciągle ograniczona .
Zarówno mieszkańcy jak i urzędnicy często nie znają prawa.
Nie wiedzą jak ważna dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście. A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa i zlecić mu sporządzenie odpowiedniego sprawozdania – opinie ornitologicznej
Niektóre gatunki ptaków bardzo dobrze przystosowały się do życia w miastach .
Wykorzystując budynki jako miejsce do zasiedlenia. Wszelkie nisze , stropodachy i szczeliny są zasiedlane .
W zimie ptaki mogą się ogrzać w mieście. Miasto jest również źródłem sztucznego pokarmu np. odpadki.
Jeśli chodzi o drapieżniki też jest tu względnie bezpiecznie, często wolą one polować na terenach otwartych niż w gęstwienie miejskich budynków.
Ptakami które najczęściej zasiedlają budynki są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka.
Te gatunki ściśle związane są z budynkami i od nich zależne na drodze rozwoju i urbanizacji miast stały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych ściśle związanych z człowiekiem.

Wykonuje :

- inwentaryzacje przyrodnicze i ornitologiczne, nadzory przyrodnicze, ekspertyzy chiropterologiczne, opinie ornitologiczne

- ekspertyzy przyrodnicze dla rolników ( ornitologiczne, botaniczne) w ramach PROW 2007-2013
- monitoring ornitologiczny pod elektrownie wiatrowe
- nadzór ornitologiczny
- ekspertyzy ornitologiczne pod wszelkiego rodzaju inwestycje
- oceny oddziaływania rozmaitych inwestycji na ptaki

Kontakt :

Telefon: 661-810-882

ul. Świerkowa 4

05-504 Złotokłos

Email: artur_kolinski@wp.pl