Zadzwoń do mnie
Vanellus

opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.
Niniejsze opracowanie poza wskazaniem gatunków, gniazd, potencjalnych miejsc lęgowych ptaków , powinno zawiera także zalecenia dotyczące ochrony ptaków na danym obiekcie.
Zalecenia te wynikają z wiedzy ornitologicznej oraz obowiązujących przepisów prawa.
W trakcie prac budowlanych należy pamiętać o tym, że w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą lub częściową zakazuje się niszczenia ich siedlisk, ostoi i gniazd oraz umyślnego płoszenia i niepokojenia.
Zdarza się, że podczas wykonywanych prac w okresie wiosennym czy letnim gniazda razem z ptakami są zamurowywane a ptaki skazane na śmierć głodową.
Przeprowadzenie badań ornitologicznych pozwoli wykonać prace budowlane, zgodnie z prawem dotyczącym ochrony przyrody minimalizując ich negatywny wpływ .
Należy zaznaczyć iż  budynki i inne obiekty wznoszone przez ludzi doskonale zastępują  naturalne środowisko życia wielu ptaków takie jak: dziuple w drzewach czy półki skalne.
W konstrukcjach tych występuje  nieraz  wiele szczelin, nisz dogodnych do zasiedlenia.
Wróble, kawki , jerzyki, czy kopciuszki budują swe gniazda prawie wyłącznie w budynkach. Zajmują niewielkie szczeliny między cegłami, płytami, pod parapetami, rynnami czy rurami spustowymi, a także duże przestrzenie w stropodachach.
Zapraszam do zapoznania się z moimi referencjami:
Vanellus - Ornitolog, Artur Koliński
Telefon: 661-810-882
Adres:
ul. Świerkowa 4
05-504 Złotokłos

Email:
artur_kolinski@wp.pl

 • oceny oddziaływania rozmaitych inwestycji na ptaki

  Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą...

 • waloryzacja ornitologiczna

  U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań. Jednym z jej elementów jest wytypowanie...

 • nadzór ornitologiczny

  W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi : wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru...

 • monitoring ornitologiczny

  Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej. W ten sposób...

 • ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

  Oferuje usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów...

 • opinie ornitologiczne

  Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku. Niniejsze opracowanie...