Zadzwoń do mnie
Vanellus

oceny oddziaływania rozmaitych inwestycji na ptaki

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja w odniesieniu do miejscowej awifauny.
Dzięki niej organy administracji publicznej uzyskują informację odnośnie planowanych inwestycji i ewentualnych następstw w przypadku ich realizacji.
Rzetelnie wykonana ocena oparta na wiedzy i doświadczeniu ornitologa pozwala w wielu przypadkach zapobiec czy też zmniejszyć negatywne oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na ptaki.
Dla przykładu na terenie piaskowni podczas ich eksploatacji bardzo często powstają strome skarpy które to mogą być wykorzystywane przez jaskółki brzegówki.
W celu ochrony nor brzegówek należy  zadbać o właściwy kształt skarp. Te, które nie są planowane do użytkowania w okresie lęgowym ptaków (to jest od około10 kwietnia do 1 września każdego roku), powinny pozostać w tym czasie strome, umożliwi to ich zasiedlenie i wyprowadzenie lęgu.
Natomiast miejsca przeznaczone w tym terminie do eksploatacji, powinny mieć łagodne nachylenie, nie powinny tworzyć stromych, pionowych ścian.
W takich miejscach ptaki nie będą chciały zakładać gniazd, nie pojawi się więc ryzyko ich zniszczenia lub co gorsza, śmierci młodych.
Wymóg sporządzenia  oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w tym ptaki jest narzucany najczęściej na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, czy też przy wydawaniu pozwolenia na budowę.
 
Zapraszam do zapoznania się z moimi referencjami:
Vanellus - Ornitolog, Artur Koliński
Telefon: 661-810-882
Adres:
ul. Świerkowa 4
05-504 Złotokłos

Email:
artur_kolinski@wp.pl

 • oceny oddziaływania rozmaitych inwestycji na ptaki

  Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą...

 • waloryzacja ornitologiczna

  U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań. Jednym z jej elementów jest wytypowanie...

 • nadzór ornitologiczny

  W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi : wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru...

 • monitoring ornitologiczny

  Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej. W ten sposób...

 • ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

  Oferuje usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów...

 • opinie ornitologiczne

  Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku. Niniejsze opracowanie...