Zadzwoń do mnie
Vanellus

nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi : wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.
Często wynika to z uzyskanej uprzednio przed rozpoczęciem inwestycji opinii przyrodniczej w której to stwierdzono występowanie siedlisk gatunków chronionych. 
Sprawowanie nadzoru przyrodnika nad prowadzonymi pracami ma w tym wypadku zapobiec naruszeniu przepisów ochrony gatunkowej i złamania obowiązujących zakazów wobec chronionych gatunków zwierząt takich jak : niszczenie ich siedlisk , zabijanie,  płoszenie, niepokojenie czy też uniemożliwianie dostępu do schronień.
W ramach nadzoru może też dojść do kontrolowanego, zatwierdzonego przez organy ochrony przyrody  niszczenia siedlisk gatunków chronionych.
Wówczas to prace należy przeprowadzić podczas braku obecności ptaków , nietoperzy w danym obiekcie. Następstwem tych działań powinno być wówczas zapewnienie alternatywnych miejsc lęgowych, schronień dla konkretnych gatunków - budek.
Jest to tak zwana kompensacja przyrodnicza, której celem jest jak najskuteczniejsze odtworzenie ich pierwotnych siedlisk tak aby zajętość sztucznych schronień była jak najwyższa.
Zapraszam do zapoznania się z moimi referencjami:
Vanellus - Ornitolog, Artur Koliński
Telefon: 661-810-882
Adres:
ul. Świerkowa 4
05-504 Złotokłos

Email:
artur_kolinski@wp.pl

 • oceny oddziaływania rozmaitych inwestycji na ptaki

  Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą...

 • waloryzacja ornitologiczna

  U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań. Jednym z jej elementów jest wytypowanie...

 • nadzór ornitologiczny

  W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi : wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru...

 • monitoring ornitologiczny

  Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej. W ten sposób...

 • ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

  Oferuje usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów...

 • opinie ornitologiczne

  Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku. Niniejsze opracowanie...