Zadzwoń do mnie
Vanellus

monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.
W ten sposób pozyskanych danych możemy na przykład wyciągnąć informacje o trendach liczebności konkretnych gatunków ptaków.
Dowiadujemy się na przykład dzięki temu że sytuacja lerki ( skowronka borowego ) w kraju jest dobra, a wręcz jej liczebność wzrasta, a na odwrotnym biegunie znajduje się dzierlatka – niegdyś gatunek pospolity także na Mazowszu. Z innych parametrów populacji w ten sposób możemy uzyskać także informacje o rozrodczości czy też rozmieszczeniu poszczególnych gatunków ptaków w dłuższym okresie  czasowych.
Dzięki dłuższej perspektywie czasowej badań możemy śledzić na bieżąco kierunki zmian konkretnych parametrów oraz ich intensywność.
W ten sposób można stwierdzić na przykład jak konkretna inwestycja na przykład budowa farmy wiatrowej wpłynie na populację ptaków na danym obszarze.
By przeprowadzić monitoring na odpowiednim, wiarygodnym poziomie należy przyjąć odpowiednią metodykę dopasowaną  do konkretnych gatunków, grup ptaków o zbliżonej biologii i ekologii. 
Tego typu wytyczne opracowane są na bazie wieloletnich badań i zawierają na przykład : opis siedlisk czy też terminy i ilość  kontroli dopasowane do konkretnych ptaków. W ten sposób zebrane dane są zbiorem cennych informacji mogących przysłużyć się ochronie danego gatunku.
 
Zapraszam do zapoznania się z moimi referencjami:
Vanellus - Ornitolog, Artur Koliński
Telefon: 661-810-882
Adres:
ul. Świerkowa 4
05-504 Złotokłos

Email:
artur_kolinski@wp.pl

 • oceny oddziaływania rozmaitych inwestycji na ptaki

  Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą...

 • waloryzacja ornitologiczna

  U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań. Jednym z jej elementów jest wytypowanie...

 • nadzór ornitologiczny

  W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi : wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru...

 • monitoring ornitologiczny

  Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej. W ten sposób...

 • ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

  Oferuje usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów...

 • opinie ornitologiczne

  Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku. Niniejsze opracowanie...