Zadzwoń do mnie
Vanellus

waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań. Jednym z jej elementów jest wytypowanie najcenniejszych fragmentów danego obszaru co musi być poprzedzone inwentaryzacją ornitologiczną. Inwentaryzacja taka powinna objąć awifaunę, z naciskiem na  gatunki chronione, a szczególnie zamieszczone w “Czerwonej Księdze”. 
Tutaj to bardzo ważna staje się znajomość biologii poszczególnych gatunków ptaków.
W przypadku Dudka Upupa epops zamieszkującego zróżnicowany krajobraz rolniczy  z dominacją gruntów ornych będą to na przykład szpalery  starych głowiastych wierzb z licznymi dziuplami w których to odbywa lęgi, stara zabudowa wiejska z licznymi pustostanami czy też typowe żerowiska gatunku w postaci suchych pastwisk, łąk, wydm o niskiej roślinności na których to z łatwością zdobędzie pokarm w postaci owadów ( szarańczaków czy też chrząszczy ).
Dysponując w miarę pełną inwentaryzacją przyrodniczą możemy waloryzować teren dzieląc go na różne kategorie w zależności od wartości przyrodniczej a cenniejsze płaty środowiska nanieść później  na mapę przeglądową na przykład w skali  1 : 25 000.
 
Zapraszam do zapoznania się z moimi referencjami:
Vanellus - Ornitolog, Artur Koliński
Telefon: 661-810-882
Adres:
ul. Świerkowa 4
05-504 Złotokłos

Email:
artur_kolinski@wp.pl

 • oceny oddziaływania rozmaitych inwestycji na ptaki

  Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą...

 • waloryzacja ornitologiczna

  U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań. Jednym z jej elementów jest wytypowanie...

 • nadzór ornitologiczny

  W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi : wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru...

 • monitoring ornitologiczny

  Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej. W ten sposób...

 • ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

  Oferuje usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów...

 • opinie ornitologiczne

  Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku. Niniejsze opracowanie...