Niekorzystne zmiany w sposobie użytkowania ziemi

W obecnych czasach coraz częściej spotykamy wielkoobszarowe gospodarstwa. Nieraz przez kilometry potrafi się ciągnąc uprawa jednego gatunku . Kiedyś takie monokultury byłe rzadko spotykane . Prym wiodły małe gospodarstwa z różnorodnymi poletkami tworzącymi swoistą mozaikę gatunkową . W gospodarstwach wielkoobszarowych stawia się na konkretny gatunek i jego się uprawia. W konsekwencji na dużych powierzchniach ciągnie się uprawa na przykład kukurydzy często genetycznie modyfikowanej . Powszechne /regularne stosowanie pestycydów, sterylne warunki, bez chwastów , miedz, zbiorników śródpolnych , szpalerów drzew i krzewów, – istna pustynia – bez szans dla rozwoju śródpolnego życia. Ptaki mają coraz trudniejsze warunki życia a przystosowanie się do takich ekstremalnych warunków może dla wielu gatunków stać się niemożliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *