Mazurek

Mazurek jest gatunkiem związanym z krajobrazem rolniczym, ale występuję też w krajobrazie miejskim. Nie boją się człowieka ale są znacznie bardziej płochliwe i nieufne niż ich kuzyni wróble.

W Polsce gatunek nadal liczny , lecz po II Wojnie Światowej odnotowano znaczny jego spadek ,prawdopodobnie związany z remontem budynków a zarazem deficytem miejsc gniazdowych, oraz zwiększoną liczbą drapieżników i brakiem odpowiedniego pokarmu w okresie lęgowym.

Mazurek jest gatunkiem osiadłym. Wyprowadza 2-3 lęgi w roku od kwietnia do lipca. Gniazdując wykorzystuje elementy infrastruktury budynków. Gniazda zakłada również w dziuplach i budkach lęgowych.

Żywi się nasionami , owadami , larwami i drobnymi bezkręgowcami. W zimie skupia się w duże stada liczące nawet 1000 osobników.