Kawka

Kawka – bardzo inteligentny ptak z rodziny krukowatych. Pierwotnie gniazdowały w szczelinach skalnych i dziuplastych drzewach. Bardzo plastyczne – przystosowały się do życia w miastach i wykorzystywania elementów infrastruktury jako swoich miejsc zamieszkania. Chętnie korzystają również z budek lęgowych typu D . Mimo tego od lat 80 w Polsce widać spadek liczebności tego ptaka. W innych miastach zachodniej Europy np. w Niemczech spadek liczby kawek wygląda jeszcze bardziej drastycznie . Nierozerwalnie wiąże się to z coraz mniejszą ilością starego budownictwa , a zarazem rozbudową szklanych wieżowców mało przyjaznych ptakom.

Kawki wyprowadzają zwykle jeden lęg, okres lęgowy trwa od początku marca do końca czerwca. Kawki bardzo chętnie gnieżdżą się w koloniach i współpracują ze sobą. Śmiertelność młodych jest bardzo duża. Sukces lęgowy zależy od doświadczenia rodziców jak i warunków atmosferycznych . Obfite opady deszczu i wichury potrafią zdziesiątkować kolonie młodych kawek.