Jerzyk

Jerzyk- ptak podróżnik , który większość czasu spędza w locie .
Występuje w całej Europie.
W związku z powiększaniem się granic i wielkości miast przeniósł swoje lęgi ze szczelin i ustępów skalnych do wysokich budynków , traktując je w ten sam sposób .
Jerzykom obecność ludzi jest obojętna. Są też mało uciążliwe jako lokatorzy budynków. Nie brudzą, nie wiążą się z człowiekiem. Ich wzmożoną aktywność widać rano i wieczorem .

Ptak jest podobny do jaskółki często z nią mylony.
Ma ciemniejsze umaszczenie , jego skrzydła są dobrze zbudowane mocno zaostrzone , a nogi przystosowane do czepiania się ustępów skalnych. Przebywa u nas krótko od końca kwietnia do końca sierpnia , w tym czasie wyprowadza u nas swoje jedyne lęgi.
Składa 2-3 białe jaja i wysiaduje je około 20 dni ,w gnieździe młode przebywają około 42-45 dni. Po opuszczeniu gniazda młode są od razu samodzielne.
Ptak słynie z szybkiego i wytrwałego lotu.
Rekordowa ilość owadów jaką spożywa w ciągu dnia – 20 000 dziennie powinna być dla Nas jasną podpowiedzią do ochrony i dbania o miejsca lęgowe tego ptaka.
W dużych koloniach gatunek ten gniazduje w stropodachach, ale w budynkach można spotkać go także w wielu innych miejscach takich jak: nisze pod rurami spustowymi , czy niewielkie szczeliny pod obróbka blacharską dachu .
Często przez renowacje i zamurowywanie tych miejsc traci lęgi.

Świadomość społeczna w tym zakresie jest jeszcze dość ograniczona, natomiast jerzyk stanowi jeden z najmniej uciążliwych i jednocześnie najbardziej pożytecznych ptaków w aglomeracjach miejskich który powinny być objęty restrykcyjną ochroną.