Ochrona ptaków w budynkach

Ochrona ptaków w budynkach powinna stanowić dla nas bardzo ważny temat do szeroko pojętej dyskusji społecznej.

Biorąc pod uwagę tendencje w Europie Zachodniej populacje jerzyka, wróbla i kawki drastycznie spadły, stając się gatunkami zagrożonymi wyginięciem.

Na przestrzeni lat widać ,że to co dzieje się w tamtym rejonie ma przełożenie i odwzorowanie u nas po jakimś czasie.

Dlatego takim ważnym zagadnieniem jest szeroko pojęta ochrona już dzisiaj , aby nie dopuścić do takiej sytuacji gdzie gatunki te mogą całkiem wyginąć.

Zmniejszenie się liczebności tych gatunków spowodowało niekontrolowane robienie remontów, uszczelnienia budynków I budowa nowych szczelnych i szklanych konstrukcji gdzie ptaki nie mogą się zagnieździć.

Najlepszym sposobem ochrony jest kontrolowanie wszelkich inwestycji poprzez ornitologa.

Sporządzanie opinii ornitologicznych która ma na celu ochronę zagrożonych gatunków , kompensacje przyrodniczą w postaci budek lęgowych , bądź zostawienia pierwotnych miejsc lęgowych przy robieniu remontu.

Ekwipunek ornitologa

Do sporządzenia merytorycznej opinii ornitologicznej ornitolog potrzebuje odpowiedniego ekwipunku.
Wiedza i doświadczenie jest oczywiście podstawowym narzędziem w pracy ornitologa natomiast sama wiedza to nie wszystko .
Nikt chyba nie wyobraża sobie ornitologa bez lornetki.
Powinna być to lornetka o dobrej rozdzielczości , odporna na złe warunki atmosferyczne.
Przy wysokich i rozległych inwestycjach, ważnym atrybutem jest luneta która pozwala dojrzeć to czego przez lornetkę nie zobaczymy.
To co znajduje się w szczelinach możemy dojrzeć dzięki endoskopowi technicznemu.
Przydatny przy wąskich szczelinach gdzie potrafi znajdować się gniazdo ptaków bądź nietoperze.
Jeśli chodzi o nietoperze to obserwacja może nie wystarczyć dlatego ważne jest aby posiadać detektor ultradźwiękowy który wychwyci wszystkie osobniki latające w jego zasięgu.
Ważnym i niezbędnym narzędziem jest oczywiście również aparat fotograficzny który zrobi zdjęcia o dobrej jakości które specjalista zamieści później w gotowej opinie ornitologicznej.

Ochrona ptaków i nietoperzy przy pracach remontowych I termomodernizacyjnych

Ochrona ptaków i nietoperzy przy pracach remontowych I termomodernizacyjnych jest bardzo ważnym elementem tych prac.
Często jeszcze pomijana , tłumaczona niewiedzą.
Ochronę ptaków reguluje ustawa naszego prawa.
A przecież w każdym innym przypadku tak i w tym nieznajomość prawa nie zwalnia od jego przestrzegania .
Prawo przewiduje ,że należy przy tego typu inwestycjach sporządzić stosowny dokument przez osobą do tego uprawnioną.
Opinie ornitologiczną należy sporządzić przed przewidzianymi pracami i uwzględnić wszystkie aspekty które mogą zaszkodzić ptakom i nietoperzom. Inwestor ma obowiązek przypilnować ,
aby żadne prace nie rozpoczęły się przed wydaniem pozytywnej opinii.
Zapoznać się z jej treścią i wypełnić wszystkie zawarte w niej wymogi.

Ptaki w miastach

Ptaki w miastach tworzą nierozerwalny element krajobrazu i oczywiście ekosystemu.
Przyroda i jej przedstawiciele powinni w mieście być otoczni szczególna opieką.
Prawo polskie gwarantuje to im ,ale często o tym zapominamy albo po prostu nie wiemy.
Niewiedza nie zwalnia nas jednak od odpowiedzialności.
Edukacja w zakresie ochrony ptaków w mieście jest nadal niewystarczająca.
Nie wszyscy wiedzą że każde prace remontowe w budynkach wymagają opinii ornitologicznej.
Powinniśmy by dumni ,że kilkanaście gatunków ptaków wybrało nasze siedziby również na swoje domy.
Poza tym jak to w ekosystemie bywa wszystko tworzy spójną całość z której wszyscy mogą czerpać korzyści.
Ptaki zjadają niezliczoną ilość owadów które są przecież dla nas takie uciążliwe. Ponadto tworzą możliwość tak bliskiego obcowania z przyrodą , która przecież człowiekowi który z tej przyrody pochodzi jest bardzo potrzebna.

Ornitolog w Warszawie – Którego wybrać ?

Ornitolog który opracowuje opinie ornitologiczną musi mieć wiedzę i doświadczenie.
Najlepiej wybrać kogoś kto ma już doświadczenie w tego typu pracy .
Ornitolog który przeprowadził dużo opinii i nadzorów ornitologicznych będzie miał szerszy zakres wiedzy i dużo większą świadomość swojego działania. Oprócz standardowych miejsc w których gniazdują, jak stropodachy , nisze pod rurami spustowymi, ptaki mogą również wybrać wszelkiego rodzaju szczeliny , często prawie niewidoczne.
Ptaki są często nieprzewidywalne i mogą nas zadziwić wyborem miejsca na swoje gniazdo.
Tylko dobry specjalista będzie w stanie zauważyć wszystkie miejsca gniazdowania ptaków, odpowiednio je zabezpieczyć i zadbać o bezpieczeństwo ptaków.
Pamiętajmy ,że przy każdym remoncie , rozbudowie , rozbiórce czy wycince drzew niezbędne jest sporządzenie opinie ornitologicznej , często połączonej z nadzorem ornitologicznym.

Rola mieszkańców miast w ochronie ptaków

Rola mieszkańców miast w ochronie ptaków i nietoperzy w mieście jest ogromna.
Człowiek jako istota empatyczna powinien pochylić się nad losem naszych mniejszych zależnych od nas braci.
Jest kilkanaście gatunków ptaków ściśle związanymi z naszymi domami. Stanowimy nierozerwalną siłę połączeń z przyrodą dlatego nasza rolą jest ją chronić.
Jeśli widzimy ,że w bloku jest robiona termomodernizacja , jeśli ktoś obok prowadzi rozbiórkę jakiegoś budynku, albo wycina stare drzewo nie bójmy się zapytać czy posiada opinie ornitologiczną , czy nadzór nad pracami prowadzi doświadczony ornitolog.
Możemy uratować nawet dziesiątki ptaków, nietoperzy przed śmiercią albo stratą miejsc lęgowych .
Interesujmy się losem ptaków bo bez nich nasz krajobraz nigdy nie będzie już taki sam.

Ornitolog jest bardzo potrzebny

Ornitolog w mieście wbrew pozorom jest bardzo potrzebny.
Doświadczony i uważny ornitolog to dla aglomeracji miejskiej bardzo ważna jednostka. Budynki są siedliskami wielu gatunków ptaków synantropijnych. Takich które nierozerwalnie związane są z człowiekiem.
Naszym obowiązkiem jest o nie dbać .
Chroni je prawo dlatego obowiązkiem przy termomodernizacjach jest zrobienie opinii ornitologicznej prze ornitologa posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Każdy z nas kiedy widzimy ,że ptakom dzieje się krzywda ( niszczy się ich siedliska , strąca gniazda , zamurowuje wloty do nich ) powinien zareagować i wezwać na pomoc ornitologa.
Mimo wymogu prawnego nie wszyscy robią opinie ornitologiczne które są naszym obowiązkiem kiedy robimy remont czy termomodernizacje.

Mazurek

Mazurek jest gatunkiem związanym z krajobrazem rolniczym, ale występuję też w krajobrazie miejskim. Nie boją się człowieka ale są znacznie bardziej płochliwe i nieufne niż ich kuzyni wróble.

W Polsce gatunek nadal liczny , lecz po II Wojnie Światowej odnotowano znaczny jego spadek ,prawdopodobnie związany z remontem budynków a zarazem deficytem miejsc gniazdowych, oraz zwiększoną liczbą drapieżników i brakiem odpowiedniego pokarmu w okresie lęgowym.

Mazurek jest gatunkiem osiadłym. Wyprowadza 2-3 lęgi w roku od kwietnia do lipca. Gniazdując wykorzystuje elementy infrastruktury budynków. Gniazda zakłada również w dziuplach i budkach lęgowych.

Żywi się nasionami , owadami , larwami i drobnymi bezkręgowcami. W zimie skupia się w duże stada liczące nawet 1000 osobników.

Kopciuszek

Ptak pochodzący z z górskich regionów. Na przestrzeni lat oprócz półek skalnych przeniosły się do ludzkich osiedli, zasiedlając miejsca pod okapami i zagłębieniami muru. Są mieszkańcami również placów budowy, starych bunkrów i opuszczonych fabryk. Są lokatorami wyjątkowo cichymi i niekłopotliwymi.

Przebywają u Nas od marca do końca października, niektóre osobniki nawet decydują się u Nas zimować, cała reszta odlatuje do Afryki i Indii . Od kwietnia do czerwca wyprowadzają 2 nawet 3 lęgi które niestety obarczone są dużymi stratami . Za duże zagrożenie dla młodych kopciuszków uznawane są koty , które potrafią zdziesiątkować młode zaspokajając swój instynkt łowiecki.

Kopciuszki chętnie korzystają z budek lęgowych , mają one półotwartą formę. Najlepiej wieszać je w budynkach w zacisznych i trudno dostępnych miejscach .

Kawka

Kawka – bardzo inteligentny ptak z rodziny krukowatych. Pierwotnie gniazdowały w szczelinach skalnych i dziuplastych drzewach. Bardzo plastyczne – przystosowały się do życia w miastach i wykorzystywania elementów infrastruktury jako swoich miejsc zamieszkania. Chętnie korzystają również z budek lęgowych typu D . Mimo tego od lat 80 w Polsce widać spadek liczebności tego ptaka. W innych miastach zachodniej Europy np. w Niemczech spadek liczby kawek wygląda jeszcze bardziej drastycznie . Nierozerwalnie wiąże się to z coraz mniejszą ilością starego budownictwa , a zarazem rozbudową szklanych wieżowców mało przyjaznych ptakom.

Kawki wyprowadzają zwykle jeden lęg, okres lęgowy trwa od początku marca do końca czerwca. Kawki bardzo chętnie gnieżdżą się w koloniach i współpracują ze sobą. Śmiertelność młodych jest bardzo duża. Sukces lęgowy zależy od doświadczenia rodziców jak i warunków atmosferycznych . Obfite opady deszczu i wichury potrafią zdziesiątkować kolonie młodych kawek.