Ochrona ptaków i nietoperzy przy pracach remontowych I termomodernizacyjnych

Ochrona ptaków i nietoperzy przy pracach remontowych I termomodernizacyjnych jest bardzo ważnym elementem tych prac.
Często jeszcze pomijana , tłumaczona niewiedzą.
Ochronę ptaków reguluje ustawa naszego prawa.
A przecież w każdym innym przypadku tak i w tym nieznajomość prawa nie zwalnia od jego przestrzegania .
Prawo przewiduje ,że należy przy tego typu inwestycjach sporządzić stosowny dokument przez osobą do tego uprawnioną.
Opinie ornitologiczną należy sporządzić przed przewidzianymi pracami i uwzględnić wszystkie aspekty które mogą zaszkodzić ptakom i nietoperzom. Inwestor ma obowiązek przypilnować ,
aby żadne prace nie rozpoczęły się przed wydaniem pozytywnej opinii.
Zapoznać się z jej treścią i wypełnić wszystkie zawarte w niej wymogi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *