Stare dziuplaste drzewa

Kiedy wybierzemy się na wycieczkę do parku czy lasu , nasze oczy same wodzą za mieszkańcami tych miejsc. Obserwując ptaki możemy dojść do wniosku że największe ich bogactwo możemy dostrzec w rejonie starych dziuplastych, niejednokrotnie częściowo spróchniałych drzew. Nie jest to przypadek , właśnie te największe nieraz mocno naruszone okazy skupiają w sobie życie . Mnogość szczelin , dziupli i łatwość wykuwania ich – takie stare drzewa są bardzo cenne przyrodniczo , czy w pełni sił czy trochę podupadające na zdrowiu stanowią sobą nieocenione bogactwo. Natomiast nie wszyscy mają takie samo zdanie . Stare drzewa zbyt często trafiają pod topór . Wycina się je tłumacząc że zagrażają bezpieczeństwu , a w ich miejsce sadzi się nowe które potrzebują nieraz stu lub więcej lat żeby stać się takie jak te. Powinniśmy uświadamiać że walory przyrodnicze takiego drzewa są nieocenione i bronić starych drzew przed wycinką . Dają życie ,tlen, schronienie , pokarm, cień i nieocenione walory wizualne .

Niekorzystne zmiany w sposobie użytkowania ziemi

W obecnych czasach coraz częściej spotykamy wielkoobszarowe gospodarstwa. Nieraz przez kilometry potrafi się ciągnąc uprawa jednego gatunku . Kiedyś takie monokultury byłe rzadko spotykane . Prym wiodły małe gospodarstwa z różnorodnymi poletkami tworzącymi swoistą mozaikę gatunkową . W gospodarstwach wielkoobszarowych stawia się na konkretny gatunek i jego się uprawia. W konsekwencji na dużych powierzchniach ciągnie się uprawa na przykład kukurydzy często genetycznie modyfikowanej . Powszechne /regularne stosowanie pestycydów, sterylne warunki, bez chwastów , miedz, zbiorników śródpolnych , szpalerów drzew i krzewów, – istna pustynia – bez szans dla rozwoju śródpolnego życia. Ptaki mają coraz trudniejsze warunki życia a przystosowanie się do takich ekstremalnych warunków może dla wielu gatunków stać się niemożliwe.

ptaki w budynkach

Wraz z rozwojem nowoczesnego budownictwa maleje ilość miejsc dostępnych dla ptaków jak i nietoperzy w terenach zabudowanych . Stare budownictwo – szczeliny pod parapetami , stropodachy, nisze , strychy – wszystkie one są naturalnym miejscem w który ptaki mogą znaleźć schronienie i miejsce na gniazda. W nowym często szklanym budownictwie takich miejsc nie ma. Jest ono szczelne i nie daje schronienia, które ptaki nauczyły się bardzo skrzętnie wykorzystywać w starych budynkach. Jednocześnie wraz z rozwojem wsi oraz miast i stawianiem nowych budynków, remontuje/burzy się też stare. Często nie zachowując przy tym miejsc dla ptaków , zamurowując gniazda, niszcząc siedliska już istniejące . Wyraźna korelacja stawiania nowych budynków i szczelne remontowanie/rozbiórka starych daje bardzo negatywny obraz przyszłości ptaków/nietoperzy w miastach . Jedyną szansą jest otwarcie się ludzi na ekologię, większa świadomość społeczna i wielkoformatowa edukacja ekologiczna społeczeństwa jak również zainteresowanie się i czynna pomoc władz miast.